duminică, noiembrie 09, 2008

Inovarea scolara


Ce este inovarea scolara?

Inovarea şcolară este procesul prin care metodele de conducere a lecţiei prin predare, evaluare şi interacţionare, sunt realizate printr-o abordare modernă, în conformitate cu dinamica societăţii, cu noile domenii de interes, noile tehnologii şi în conformitate cu cerinţele sociale şi ale idealului educaţional.

Să inovăm înseamnă să ne adaptăm schimbărilor din societate şi să fim receptivi la tot ceea ce este nou şi inedit.

Cu alte cuvinte, a inova inseamna:

· Schimbare

· Adaptare

· Reorganizare

· Restructurare

· Îmbunătăţire

· Reînnoire

· Reformulare


Cum inovam?

Despre modalităţi de inovare ca metode de predare-evaluare alternative metodelor tradiţionale se scriu studii, lucrări de licenţă, cărţi şi articole, de peste un deceniu. Totuşi ele nu sunt utilizate decât într-o prea mică măsură şi de multe ori sunt utilizate incorect.

Dintre aceste metode alternative amintim, spre a inova, următoarele:


· Metoda predării-învăţării reciproce


· Metoda mozaicului (jigsaw)


· Metoda "schimbă perechea" (share-pair circles)


· Metoda piramidei


· Tehnica Lotus (Floarea de nufăr)


· Brainstorming


· Explozia stelară (starbursting)


· Metoda pălăriilor gânditoare


· Tehnica 6-3-5


· Philips 6-6


· Metoda Frisco


· Sinectica


· Studiul de caz


· Referat


· Eseu


· Dezbaterea


· Conversaţia


· Investigaţia


· Portofoliul


· Portofoliul digital


· Realizarea de postere, site-uri web, blog-uri, reclame, filme, etc.


· Predarea cu ajutorul computer-ului: prezentări PowerPoint, proiecţii filme, audiţii, jocuri


· Evaluarea cu ajutorul computer-ului


· Documentarea pe Internet


În modelele de conducere a lecţiei regăsim strategii de comunicare, de acţiune, de interacţiune şi de informatizare.În cadrul strategiilor de comunicare se regăsesc strategii de comunicare tradiţională şi strategii de comunicare interactivă.

Strategia de comunicare tradiţională se organizează şi dezvoltă după o schemă liniară: prezentarea materiei (titlul lecţiei), învăţarea dirijată efectuată de elevi dar direcţionată de profesori şi evaluarea elevilor asigurată de profesor.

Strategia de comunicare interactivă reprezintă o eleborare şi perfecţionare permanentă a canalului sau mediului de comunicare în care circulă informaţia. Schema nu este una liniară ci una ramificată: prezentarea conţinutului instruirii prin forme flexibile de realizare a mesajului pedagogic, învăţarea efectuată de elevi, ca parteneri educaţionali şi evaluarea prin diferite metode moderne, evaluarea calităţii activităţii profesorului (formatorului).

În strategiile de acţiune sunt regăsite modelele:

· euristic (profesorul nu este dirijor ci factor ce orientează şi stimulează curiozitatea naturală şi interesul spontan al elevilor pentru descoperire);

· operaţional (construirea cunoaşterii elevului prin activarea operaţiilor şi a acţiunilor sale mintale, determinate genetic şi socio-pedagogic);

· învăţării depline (mastery learning): are în centru o resursă pedagogică şi managerială foarte importantă - timpul de învăţare al elevului. El condiţionează prin atributele sale cantitative şi calitative, reuşita sau succesul învăţării;

· tehnocentric (pune în evidenţă importanţa programării pedagogice prin mijloace exacte ce urmăresc valorificarea optimă a resurselor existente).

În strategiile interacţionale sunt evidenţiate modelele situaţional şi sociocentric. În cadrul acestor strategii, conducerea eficientă a lecţiei depinde de mediul şcolar şi extraşcolar ce trebuie interpretat ca un adevărat ecosistem.

Calitatea procesului educaţional depinde în foarte mare măsura de calitatea profesorului!

Fiecare profesor (formator) trebuie să găsească propriul stil de instruire, predare, formare. De asemenea, metodele trebuie să se plieze foarte bine pe stilurile de învăţare ale elevilor/ studenţilor.


Cand inovam?

Inovarea este un proces ce poate fi realizat în orice moment al acţiunii educaţionale.

Este importantă o observare şi/sau evaluare iniţială pentru a cunoaşte rezistenţa la schimbare, cât s-a inovat până la momentul respectiv şi pentru a cunoaşte elevii şi dorinţele lor.

Este necesară o continuitate în inovare: dacă modalităţile de predare sunt actuale, moderne, inovate, atunci şi evaluarea ar trebui să fie la fel.

Inovarea necesită multă muncă, libertate în gândire, atenţie, informare, noţiuni de psihologie şi pedagogie.

Inovarea este o artă şi un deziderat în domeniul Ştiinţelor Educaţiei.Indicaţii terapeutice - Avantaje· Centrarea pe elevi şi pe interesele acestora;

· Elevii sunt parteneri educaţionali, actori şi regizori în acelaşi timp;

· Şcoala se adaptează astfel schimbărilor sociale;

· Aplicabilitate mult mai mare a informaţiilor teoretice;

· Captează atenţia şi stimulează beneficiarul prin jocuri, metode şi tehnici de comunicare, şi activitate în grup, filme şi programe informatizate;

· Informaţiile sunt mult mai accesibile beneficiarilor;

· Reţinerea informaţiilor pentru o perioadă mai mare de timp: "learning by doing";

· Stimulează şi dezvoltă creativitatea;

· Stimulează şi dezvoltă comunicarea;

· Stimulează şi dezvoltă gândirea critică;

· Creşte nivelul stimei de sine la elev/student;

· Creşte nivelul stimei de sine la formator (profesor);

· Creşte motivaţia pentru activităţile didactice;

· Creşte motivaţia pentru meseria de cadru didactic;

· Creşte gradul de libertate, nu doar în şcoală.


Reacţii adverse - Limite· a inova ≠ a inventa;

· costuri mai ridicate pentru investiţii în materiale didactice;

· investiţie de timp şi energie a formatorilor, în pregătirea lecţiilor/cursurilor/trainingurilor;

· atitudini negative (invidie, critică, cinism, neînţelegere) din partea colegilor de catedră;

· reacţii de respingere/rezistenţă la schimbare din partea conducerii şcolii şi a inspectoratului sau chiar a elevilor/studenţilor;

· aplicarea metodelor şi tehnicilor nepotrivite;

· aplicarea greşită a metodelor şi tehnicilor.* Majoritatea acestor reacţii adverse sunt trecătoare şi de importanţă minoră în majoritatea cazurilor.

Niciun comentariu: